ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce
+41 34 44 406 | +48 797 970 200
info@crmdoradztwo.pl

Porady prawne

Porady prawne

W ramach porad prawnych:

  • dokonamy kompleksowej analizy stanu faktycznego, w którym znalazła się osoba zadłużona – zweryfikujemy spełnienie przesłanek i moment powstania stanu niewypłacalności,
  • doradzimy w jaki sposób należy się przygotować do postępowania upadłościowego oraz jakie dokumenty należy zgromadzić
  • przedstawimy skutki ogłoszenia upadłości,
  • doradzimy w kontekście przygotowanych wniosków przez klientów, a także innych pism kierowanych do sądu
  • istnieje też możliwość udzielenia porad prawnych w trakcie postępowania upadłościowego czy sporządzenia zażalenia na postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką