ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce
+41 34 44 406 | +48 797 970 200
info@crmdoradztwo.pl

Negocjacje z wierzycielami

Negocjacje z wierzycielami

W Twoim imieniu podejmiemy negocjacje z wierzycielami jeśli ogłoszenie upadłości dla Ciebie jest niemożliwe lub przedwczesne.
Podejmiemy działania zmierzające m.in. do zmniejszenia wysokości płaconych rat, czy zawieszenia okresu spłaty.
W ramach prowadzonych działań sporządzimy odpowiednie pisma, zasugerujemy Ci najkorzystniejszy wariant i będziemy czuwać nad przebiegiem całej procedury.