ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce
+41 34 44 406 | +48 797 970 200
info@crmdoradztwo.pl

Etapy współpracy

Etapy współpracy

Pierwszy kontakt

To ważny moment: szczegółowo wytłumaczymy Ci czym jest upadłość konsumencka i jakie korzyści w konkretnej  sytuacji może przynieść Ci ogłoszenie upadłości.

Analiza sytuacji i zbieranie dokumentów

Sporządzanie wniosku

Gdy zgromadzimy już dokumentację – sporządzamy wniosek do sądu za Ciebie. Robimy to niezwłocznie: dzięki naszemu doświadczeniu wiemy, jakie informacje mogą być dla sądu istotne, a jakich okoliczności sąd nie weźmie pod uwagę.
Każdy, nawet najdrobniejszy szczegół zawarty we wniosku może zaważyć o tym, czy upadłość zostanie ogłoszona, dlatego wspólnie z Tobą przeanalizujemy słabe i mocne strony wniosku, aby zmaksymalizować szanse na ogłoszenie upadłości. 

Ogłoszenie upadłości przez Sąd i rozpoczęcie procesu upadłości

Sąd ogłasza osobie upadłość konsumencką. W dniu jej ogłoszenia wyznaczany jest Syndyk, który prowadzi cały proces. Na jego końcu Sąd decyduje o umorzeniu Twoich zobowiązań. 

Rozpoczęcie nowego życia

To już ostatni etap postępowania upadłościowego – w tym momencie jesteś wolny od wszelkich zobowiązań z przeszłości i możesz rozpocząć nowe życie. Życie bez długów.