ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce
+41 34 44 406 | +48 797 970 200
info@crmdoradztwo.pl

Co to jest i jak działa?

Co to jest i jak działa?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni, a także w wyjątkowych przypadkach, dla przedsiębiorców w celu redukcji lub umorzenia jej zobowiązań.